SỔ TAY MẸO LUẬT CHÍNH TẢ

  • Tác giả: TS. Lê Trung Hoa
  • Khổ sách: 10.5x15.5
  • Số trang: 75
  • Giá bán: 6,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách dành cho những ai hay viết sai chính tả (mà hình như hiếm người viết không sai chính tả, không nhiều thì ít). Vì tác giả giúp cho người đọc phân biệt hỏi, ngã; phân biệt các âm đầu; phân biệt các âm cuối; phân biệt các âm chính. Tập sách mỏng nhưng công dụng, lợi ích lớn.