TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH THÀNH PHỐ...

  • Tác giả: TS. Lê Trung Hoa
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 422
  • Giá bán: 48,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    4.700 địa danh đưa vào từ điển này là những địa danh đã xuất hiện từ thế kỷ XVII trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định xưa và thành phố Hồ Chí Minh nay, kể cả những địa danh đã mất. Sách do TS. Lê Trung Hoa và Nguyễn Đình Tư biên soạn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Sơn Nam khảo đính, nên độ chính xác rất đáng tin cậy.