TUYỂN CHỌN NHỮNG BÀI TOÁN HAY THẾ GIỚI (03 Tập)

  • Tác giả: Lê Hải Châu
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 220
  • Giá bán: 20,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Gồm 3 tập được trình bày dưới dạng những đề tài toán học thuộc chương trình toán học phổ thông của các nước. Ở mỗi đề tài gồm có 3 phần: Kiến thức cần nắm vững; Đề tài sắp xếp theo từng nước; Sơ lược cách giải hoặc chỉ dẫn.