PRUDENCE HOÀN HẢO

  • Tác giả: Tony Garth
  • Khổ sách: 12,5x14
  • Số trang: 24
  • Giá bán: 3,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Prudence là một cô bé chỉnh chu từ cách ăn mặc, nói năng, cư xử... Nhưng một hôm, thế giới đâu – ra - đấy của bé đã bị đảo lộn chỉ vì... một cái kẹp tóc.