GAUSS THẦN ĐỒNG SỐ HỌC

  • Tác giả: Đinh Chí Vân
  • Khổ sách: ko có
  • Số trang: 68
  • Giá bán: 9,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác giả dựa trên cơ sở khoa học để viết về muôn loài, hư cấu thành truyện một cách dễ hiểu mà lý thú, giúp cho các em nâng cao tri thức khoa học và đưa trí tưởng tượng của các em bay xa, bay cao. Sách có hình ảnh minh họa đẹp.