TRÁI TIM CỦA KHỈ

  • Tác giả: Tú Quỳnh
  • Khổ sách: 18.5x18.5
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 4,800 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Dựa theo chương trình kể chuyện của học sinh tiểu học, các câu chuyện được tóm lược lại, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung sách hướng các em tới những điều hay lẽ phải, giáo dục các em những đức tính cần thiết để trở thành người công dân tốt.