NGUYỄN TRÃI

  • Tác giả: Nguyễn Văn Mùa
  • Khổ sách: 18.5x18.5
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 4,800 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Lịch sử nước nhà là kho tàng vô giá. Nhằm giúp cho các em say mê với lịch sử nước nhà, NXB Trẻ thực hiện bộ sách tranh màu đẹp về những mẫu chuyện lịch sử từ thời Hồng Bàng cho đến nay. Tranh vẽ đẹp, lời kể ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ…. sẽ giúp các em hiểu biết thêm về truyền thống hào hùng, oanh liệt, vẻ vang của cha ông… từ đó khơi dậy trong các em lòng yêu thương nguồn cội, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho nước nhà.