SỔ TAY PHỤ TRÁCH ĐỘI

  • Tác giả: Hội đồng đội
  • Khổ sách: 11.5x15.5cm
  • Số trang: 64
  • Giá bán: 4,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Mỗi khu phố, mỗi trường học đều có hoạt động Đội - Muốn điều hành tốt hoạt động này phải có cán bộ Phụ trách Đội giỏi. Quyển sách này sẽ giúp các anh chị phụ trách có được những thông tin nghiệp vụ cần thiết và có liên quan trong quá trình làm công tác Đội.