KỸ NĂNG SỐNG CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

  • Tác giả: Nguyễn Thị Oanh
  • Khổ sách: 13x18cm
  • Số trang: 130
  • Giá bán: 13,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nội dung cuốn sách xoay quanh những thông tin cơ bản nhất về kỹ năng sống, nhằm giúp bạn đọc tiếp cận với nội dung và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho lứa tuổi vị thành niên.