DU KHẢO

  • Tác giả: Trần Thời - Trác Phương Mai – Võ Thanh Hùng
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 70
  • Giá bán: 6,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách cung cấp cho bạn những kiến thức để sinh hoạt và sống dài ngày hơn giữa thiên nhiên, với một nhóm nhỏ những người bạn hoặc thậm chí chỉ một mình bạn. Sách cũng giúp bạn những gợi ý, những phương pháp để bạn hiểu kỹ hơn, sâu sắc hơn những vùng thiên nhiên hoang dã mà bạn có dịp đi qua. Nó tiếp tục giúp bạn rèn luyện, từ hoàn chỉnh dần để trở nên những chàng trai, những cô gái tháo vát, có kỹ năng, có kiến thức biết yêu đời và yêu người.