HỎI ĐÁP LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

  • Tác giả: Nguyễn Thế Truật
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 98
  • Giá bán: 9,600 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách giới thiệu tổng quát quá trình ra đời, hoạt động, cùng những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào tiến trình lịch sử hiện đại ở nước ta. Một tài liệu ngắn gọn, súc tích và bổ ích không những cho cán bộ Hội mà còn cần thiết cho hội viên và thanh niên.