CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2007

  • Tác giả: Nguyễn Thế Truật
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 120
  • Giá bán: 11,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Giới thiệu những nội dung chính như: Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam từ nay đến năm 2007; các mặt công tác xây dựng Đoàn, Đảng, Hội và Đội trong tương lai; công tác tuyên huấn, tổ chức, kiểm tra và công tác quốc tế của Đoàn, Đội…