CẨM NANG TRÒ CHƠI

  • Tác giả: Hương Liên
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 114
  • Giá bán: 10,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Các trò chơi trong sách được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn, kèm theo một số minh họa nhỏ để khi xem qua, các bạn có thể nắm được tên gọi, tác dụng, cách bố trí và nội dung của từng trò chơi. Gồm 4 phần: Trò chơi vận động mạnh; Trò chơi khỏe; Trò chơi nhỏ; Trò chơi trí tuệ và giải trí.