THỦ CÔNG TRẠI

  • Tác giả: Trần Thời
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 103
  • Giá bán: 8,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đi cắm trại hoặc dừng lại một vùng đất mới trong rừng sâu, để tự tạo cho mình một cuộc sống dễ chịu, thoải mái và lý thú, điều chúng ta hiểu biết đầu tiên đó là thủ công trại. Thủ công trại là chắc chắn và tiện dụng chứ không phải để triển lãm, muốn làm thủ công trại phải có tre, gỗ, hoặc tầm vông. Quyển sách này là kết quả của cuộc nghiên cứu rất dài lâu với trên 150 hình vẽ công phu, kèm chú thích rõ ràng, dễ thực hiện. Tùy theo điều kiện và thời tiết, các bạn có thể chế biến thêm.