CẤP CỨU THỦY NẠN

  • Tác giả: Trần Thời
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 72
  • Giá bán: 9,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sống ở vùng lũ lụt, vùng sông nước hoặc đôi khi sinh hoạt dưới nước thường hay gặp các tai nạn về nước. Để kịp thời giúp đỡ nạn nhân, ta cần biết các kỹ năng cơ bản về cấp cứu thủy nạn để vừa cứu được người, vừa giữ được mình. Sách hướng dẫn khá chi tiết, cụ thể về cấp cứu thủy nạn, về hô hấp nhân tạo và về cách tự rèn luyện để làm tốt vai trò cấp cứu viên.