126 TRÒ VUI CHƠI TẬP THỂ CHỌN LỌC

  • Tác giả: Tôn Thất Đông
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 98
  • Giá bán: 20,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Chúng ta không cho rằng trò chơi là một trò giải trí, trò vui chốc lát, chúng ta phải coi trò chơi là một phương tiện quan yếu để giáo hóa, một phương pháp giáo dục tốt và hay nhất.