CA DAO CỦA CON

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 10x180cm
  • Số trang: 200
  • Giá bán: 14,400 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:Tập đoản văn giống như một đoàn tàu nhỏ trong một hộp đồ chơi, với mỗi mẩu chuyện là một toa tàu, chuyên chở những mối suy tư, trăn trở hay hoài nhớ khác nhau. Nhưng tựu trung, tất cả hợp lại thành một bức tranh tâm hồn khá đáng yêu của một thời đi học.