THUẬT LÃNH ĐẠO NHÓM

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 16x24cm
  • Số trang: 110
  • Giá bán: 22,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách giúp bạn có khả năng tốt hơn để: đánh giá các phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo của bạn, mô tả các cách thức để nâng cao khả năng lãnh đạo của bạn, xác định rõ hơn vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm, giải thích những cách thức để phát triển nhóm của bạn trở thành một nhóm làm việc có hiệu quả và đạt hiệu suất cao hơn.