THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG QUYỀN LỰC

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 102
  • Giá bán: 20,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Quyền hạn thường là vấn đề nhạy cảm đối với cả người quản lý lẫn nhân viên. Bạn cần giải thích được quyền hạn là gì và quyền hạn quan hệ với quyền lực, trách nhiệm như thế nào, xác định xem quyền hạn được thiết lập như thế nào và cách sử dụng nó tại nơi làm việc… Sách giúp bạn làm được điều đó và còn nhiều hơn thế nữa.