SÁCH MỚI

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ CẢ NƯỚC

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 52
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17208-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đầu năm 1965, “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ bị quân và dân ta đánh bại. Tuy vậy, do chưa chịu từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam, Mỹ chuyển sang thực hiện “Chiến tranh cục bộ”, tăng quân vào miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng sức mạnh không quân, hòng buộc nước Việt Nam phải ngồi vào đàm phán theo điều kiện có lợi cho Mỹ. Mùa hè năm 1965, quân Mỹ và đồng minh ồ ạt đổ bộ vào miền Nam. Ở miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ từng bước được mở rộng về quy mô với âm mưu: “Đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Trước tình hình đó, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định chuyển toàn bộ hoạt động của miền Bắc từ thời bình sang thời chiến, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam. Để triển khai chủ trương đó đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, truyền đi sáng ngày 17/7/1966. 
    Lời kêu gọi như một lời hịch hiệu triệu toàn dân tộc cùng đồng tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đem hết chí khí và nghị lực, đoàn kết thành một khối vững chắc, phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.