SÁCH MỚI

LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 52
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17207-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước ta phải đương đầu cùng lúc với “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Quân Tưởng ở miền Bắc và quân Anh-Pháp ở miền Nam lăm le tiêu diệt chính quyền cách mạng, xóa bỏ nền độc lập non trẻ của đất nước ta. Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, từ 23/9/1945, Pháp đã gây chiến ở Nam bộ. Chính phủ ta đã tìm mọi cách cứu vãn hòa bình, tranh thủ thời gian để xây dựng lực lượng nên đã ký với Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946. Nhưng Pháp ngày càng lấn tới, gây ra nhiều vụ thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội, ra tối hậu thư đòi ta giải giáp và giao chính quyền. Trước tình hình đó, ngày 18 và 19/12/1946, tại làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội), Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi toàn quốc. Vào hồi 20 giờ ngày 19/12/1946, quân dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Ngày 20/12/1946, tại Hang Trầm, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đã vạch trần dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, nêu lên ý chí sắt đá, quyết tâm kháng chiến đến cùng của dân tộc ta, nêu lên những nét cơ bản về đường lối của cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện và khẳng định cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi. Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từng câu từng chữ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến nhanh chóng thấm vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.