SÁCH MỚI

TƯƠNG LAI THUỘC VỀ CHÂU Á: THƯƠNG MẠI, XUNG ĐỘT, VÀ VĂN HÓA TRONG THẾ KỶ 21

  • Tác giả: Parag Khanna
  • Dịch giả: Mai Chí Trung
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 520
  • Giá bán: 210,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15674-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Khi phương Tây đang đấu đá và chiến thắng Chiến tranh Lạnh thì Châu Á đã bắt đầu đuổi kịp. Trong bốn thập kỷ qua, người châu Á đã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong khi người phương Tây, đặc biệt là người lao động công nghiệp trung lưu, lại chiếm tỉ trọng thấp nhất - một xu hướng hình thành do sự gia tăng của hoạt động sản xuất ở châu Á.  Hàng tỷ người châu Á lớn lên trong hai thập kỷ qua đã được hưởng sự ổn định về địa chính trị, sự thịnh vượng phát triển nhanh chóng, và niềm tự hào dân tộc ngày càng dâng cao. Thế giới mà họ biết không phải là một thế giới bị phương Tây thống trị mà là một thế giới với sự lên ngôi của châu Á.