HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ

  • Tác giả: Hoàng Liên biên soạn
  • Khổ sách: 12x20cm
  • Số trang: 192
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16563-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuốn sách hướng dẫn các quy tắc về giao tế dựa trên các nguyên tắc luân lý được thừa nhận ở nơi công cộng được sắp xếp theo bốn phần: biết sống - biết nói - biết viết - biết học.