SÁCH MỚI

PHÒNG NGỪA TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG GIA ĐÌNH

  • Tác giả: Phạm Văn Nhân
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 192
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16776-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách được tác giả biên soạn công phu, cập nhật nhiều thông tin, kiến thức cần thiết từ nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu của gia đình, xã hội hiện đại. Sách không chỉ là cẩm nang cần thiết của các bậc phụ huynh mà trong trường học, trong sinh hoạt đoàn thể có thể tham khảo, vận dụng nhằm mang lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em.