BÁN CHẠY

BỘ SÁCH HỒ CHÍ MINH - TÁC PHẨM

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: N/A
  • Giá bán: 148,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bộ sách bao gồm năm tác phẩm do Bác Hồ viết là Lịch sử nước ta; Nâng cao Đạo đức Cách mạng, Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân; Sửa đổi lối làm việc; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đời sống mới.