SÁCH MỚI

CHÍN SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ CÔNG VIỆC

 • Tác giả: Marcus Buckingham & Ashley Goodall
 • Dịch giả: Phạm Thị Quế Anh
 • Khổ sách: 13x20.5cm
 • Số trang: 432
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-15646-3
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Bằng những câu chuyện hấp dẫn và phât tích sắc sảo, các tác giả tiết lộ những sự thật cốt yếu mà các nhà lãnh đạo có tư duy độc lập sẽ nhận ra ngay: sức mạnh và sự gắn kết của nhóm là quan trọng nhất, chứ không phải văn hóa của công ty; chúng ta không nên tập trung và kế hoạch từ trên xuống mà nên tập trung vào những chỉ dẫn đáng tin cậy theo thời gian thực cho các thành viên; thay vì cố gắng thống nhất các mục tiêu của mọi người chúng ta nên thống nhất ý thức về mục đích và ý nghĩa; và mọi người không cần được phản hồi liên tục, họ cần được quan tâm...

  Cuốn sách là thế giới thực của công việc. Chín suy nghĩ sai lầm về công việc tiết lộ những sự thật cốt lõi sẽ giúp bạn thể hiện năng lực của mình đối với những người trông cậy vào bạn.