ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI 01

  • Tác giả: Andrew Matthews
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 190
  • Giá bán: 55,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Quyển sách này nói về việc tại sao có những người dường như lúc nào cũng ở đúng nơi và đúng lúc - và làm thế nào bạn cũng được như họ; tại sao hoá đơn tính tiền luôn luôn tới ngay tức khắc; tại sao đèn giao thông cứ ở màu đỏ hoài cả nửa ngày trong khi bạn đang trễ một cuộc hẹn làm ăn... Sách cũng bàn về việc nhận thức được các quy luật tự nhiên để chúng ta có thể điều chỉnh bản tính chúng ta tốt hơn.