SÁCH MỚI

CHUYỆN CŨ Ở SỐC - TRĂNG (tập 1)

  • Tác giả: Vương Hồng Sển
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 308
  • Giá bán: 205,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15755-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đây là tập khảo cứu - du ký của học giả Vương Hồng Sển về vùng đất Sốc-Trăng -  từ xa xưa cho đến trước năm 1945: Đất đai, thủy thổ, con người, phong tục. Tác phẩm cung cấp nhiều tư liệu quý giá về Sốc -Trăng và vùng Hậu Giang từ lúc người Việt mới đến khai hoang định cư.