BÁN CHẠY

VỪA ĐI ĐƯỜNG VỪA KỂ CHUYỆN

  • Tác giả: T.Lan
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 102
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15966-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    T.Lan ghi lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Người vừa đi đường vừa kể chuyện trong dịp lên đường ra chiến dịch biên giới năm 1950. Đây là những mẩu chuyện kể rất cảm động về cuộc đời hoạt động gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tham gia trong Quốc tế Cộng sản hoặc lúc ở Pháp, Liên Xô, Thái Lan lúc ở tù trong trại giam của bọn thực dân Anh. Qua đó, giúp người đọc hiểu thêm tình cảm cách mạng quốc tế trong sáng của những tiền bối...