DẠY CON LÀM GIÀU 12 - LỜI TIÊN TRI CỦA NGƯỜI CHA GIÀU

  • Tác giả: Robert T.Kiyosaki
  • Dịch giả: Thiên Kim
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 460
  • Giá bán: 140,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Lời tiên tri của người cha giàu sẽ dạy bạn những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra; cách thức để tồn tại trong những lúc khủng hoảng - và khám phá ra những đầu tư yêu thích nhất của người cha giàu.