THIÊN HÀ THẬT ĐÁNG NGẠC NHIÊN!

  • Tác giả: Kjartan Poskitt
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 158
  • Giá bán: 52,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14425-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách cung cấp cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về dải ngân hà và các hành tinh trên trái đất.