CHÀO CON! BA MẸ ĐÃ SẴN SÀNG!

  • Tác giả: Trần Thị Huyên Thảo
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 224
  • Giá bán: 95,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14180-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    "Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng!" - Cuốn sách không chỉ được viết trên nền tảng khoa học của một bác sĩ mà còn chứa chan tình yêu của một người mẹ.

    Chắc chắn bạn cũng sẽ cảm nhận được những điểm hay và thực tế trong quyển sách này, từ nền tảng khoa học vững chắc cho đến kiến thức chăm sóc trẻ mới nhất, và nhất là phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.