SÁCH MỚI

ĐÔNG PHƯƠNG TRIẾT HỌC CƯƠNG YẾU

  • Tác giả: Lý Minh Tuấn
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 624
  • Giá bán: 255,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15174-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách Đông phương Triết học cương yếu của tác giả Lý Minh Tuấn  trình bày những vấn đề cơ bản và đầy đủ nhất của hệ thống triết học Phương Đông cổ như: Nho, Phật, Lão, Ấn, Dịch kinh. Với cách trình bày sáng sủa và ngôn ngữ cô đọng, sách giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những khái niệm trừu tượng, phức tạp của triết học phương Đông cổ, bổ sung vào kho tàng sách nghiên cứu và tìm hiểu triết Đông của đông đảo độc giả.