SÁCH MỚI

LICH SỬ NƯỚC TA

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 116
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-09945-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngay sau khi Bác Hồ kính yêu vừa trở về nước tai Pác Bó, Người đã sáng tác bài Lịch sử nước ta. Đây là bài diễn ca lịch sử nước ta bằng thể thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu gồm 208 câu. Đây là một tác phẩm giàu tâm huyết, có tác dụng rất lớn trong giáo dục lịch sử, truyền thống, được in theo khổ nhỏ 9x12,5 để bạn đọc, nhất là học sinh dễ mang theo khi đi sinh hoạt, học tập.