SÁCH MỚI

THÀNH ĐOÀN CÙNG QUÂN VÀ DÂN SÀI GÒN - GIA ĐỊNH THAM GIA CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH

 • Tác giả: Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn chủ biên
 • Khổ sách: 15.5x23cm
 • Số trang: 518
 • Giá bán: 230,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-15613-5
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Trong cuộc chiến tranh nhân dân cho đến ngày đại thắng 30/4/1975, Tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định luôn là một lực lượng cách mạng, là mũi xung kích đi đầu trên tất cả các mặt trận chính trị, quân sự, binh vận; trên khắp các chiến trường: rùng núi, nông thôn, đô thị; từ vùng giải phóng cho đến nổi dậy trong lòng địch tận hang ổ kẻ thù.

  Trân trng công lao xương máu ca chiến sĩ, đồng bào, các t chc đoàn th thanh niên, phát huy khí phách anh hùng 45 năm trước để xây dng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, nhân k nim 50 năm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh (1969 - 2019), 70 năm ngày truyn thng Hc sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2020), 90 năm ngày thành lp Đảng Cng sn Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) 45 năm Chiến dch H Chí Minh toàn thng (1975 - 2020), Câu lc b Truyn thng Thành Đoàn cùng Ban Thường v Thành Đoàn và Nhà xut bn Tr thc hin quyn THÀNH ĐOÀN CÙNG QUÂN DÂN SÀI GÒN - GIA ĐỊNH THAM GIA CHIN DCH H CHÍ MINH.

  Tp sách tp hp khá phong phú các bài viết ca các nhân chng lch s là các cán b Thành Đoàn trên khp các lĩnh vc trong thi k lch s sôi sc, nhng mu chuyn, li k, hi ký sâu sc, cm động, chân thc ca các qun chúng giác ng Cách mng; cùng các hình nh sinh động trong thi đim lch s năm 1975 do Nhóm biên son tích cc thc hin. Đó là mt công trình tinh thn quý giá trong k nim 50 năm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh. Qua đó viết nên trang s v vang ca tui tr thành ph mang tên Bác, làm sng dy không khí hào hùng ca nhng người tr góp phn vào thành công tt đẹp ca chiến dch mang tên Bác toàn thng như mong mi ca Bác H và bao người dân Vit. Đó còn là bài hc sâu sc v vai trò qun chúng, nht là ca tui tr Sài Gòn trước các ct mc lch s, trước các vn mnh chung ca ca đất nước, dân tc. Đó là nhng câu chuyn v s hòa hp, hòa gii dân tc trong công cuc cách mng vĩ đại. Đó là nhng truyn thng sâu sc, đầy t hào mang li t nhng thanh thiếu niên ca thành ph tr; nhng bài hc để li cho thế h tr hôm nay tiếp ni trong công cuc xây dng và phát trin thành ph đi lên cùng c nước, vì c nước.