SÁCH MỚI

TRÙNG SƯ PHẦN ĐẮC BIỆT - BÓNG TỐI NHẬT THỰC

  • Tác giả: Yuki Urushibara
  • Dịch giả: Anh Quyên
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 106
  • Giá bán: 40,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15446-9
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Hành trình tìm hiểu và tiêu diệt các loài trùng của Trùng sư Ginko.