SÁCH MỚI

ÁO TRẮNG

  • Tác giả: Nguyễn Văn Bổng
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 260
  • Giá bán: 90,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15588-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Chuyện kể về phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh qua hai nhân vật anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu - cán bộ thành đoàn trong kháng chiến chống Mỹ.