DẠY CON LÀM GIÀU 03 - HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

  • Tác giả: Robert T.Kiyosaki
  • Dịch giả: Tạ Nguyễn Tấn Trương
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 530
  • Giá bán: 155,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13690-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Quyển sách trình bày những nguyên tắc đầu tư cơ bản của người cha giàu; cách giảm thiểu rủi ro trong đầu tư; 10 cách kiểm soát đầu tư của người cha giàu; cách biến thu nhập từ công ăn việc làm thành thu nhập thụ động và thu nhập danh mục đầu tư...