SÁCH MỚI

TINH THẦN LẠC QUAN - CUỘC CHẠY THI ĐẦY HI VỌNG CỦA NGỰA VẰN

  • Tác giả: Ji-yoo Kim
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Họa sĩ minh họa: Jeong-hyeon Son
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 36
  • Giá bán: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15130-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác phẩm nói lên tinh thần lạc quan của chú ngựa vằn, tuy khiếm khuyết về mặt cơ thể nên chú luôn về bét trong các cuộc thi chạy. Tuy nhiên, chú chưa bao giờ nản chí, ngược lại chú luôn hăng say tập luyện dù cho nhiều người chế nhạo, tuy không đạt được thành tích cao nhưng chính sự lạc quan của chú là nguồn động lực lớn lao cho bao nhiêu bạn khác trong cuộc sống. Lạc quan chính là cái cây hy vọng, lạc quan chính là nhìn sự vật theo chiều hướng tốt đẹp hơn.