SÁCH MỚI

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM - VÀO NGÀY TUYẾT RƠI

  • Tác giả: Jeong-ho Kim
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Họa sĩ minh họa: So-jeong Ok
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 36
  • Giá bán: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15125-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác phẩm thông qua câu chuyện về một ngày tuyết rơi trong khu rừng, tuyết rơi dầy gây nguy hiểm khi di chuyển, ban đầu chỉ có Gấu và thỏ Tori ra dọn tuyết, sau mọi người thấy có lỗi khi để họ phải làm một mình. Kể từ đó mọi người trong khu rừng đều tham gia dọn sách tuyết. Câu chuyện Ngày Tuyết Rơi cho ta thấy được tầm quan trọng của việc cần phải có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống chung với cộng đồng.