SÁCH MỚI

SƯ KHIÊM TỐN - CÂU CHUYỆN DÀN NHẠC NHÍ

  • Tác giả: Ye-sil Kim
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Họa sĩ minh họa: Jae-suk Kim
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 36
  • Giá bán: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15132-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Khiêm tốn là thái độ mà người lãnh đạo nhất định cần phải có. Càng là người có năng lực thì càng không được tỏ vẻ ta đây, mà phải đặt khiêm tốn lên hàng đầu. Cần phải thực lòng tôn trọng người khác, biết cách khen ngợi điểm mạnh của người khác và biết  nhún mình. Nếu có được sự khiêm tốn và biết nhún mình như Trống trong dàn nhạc nhí, bạn sẽ có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, được mọi người tôn trọng và mến mộ.