SÁCH MỚI

SỰ TỰ TIN - THỬ VẼ MÌNH XEM

  • Tác giả: Min-jin Lee
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Họa sĩ minh họa: Eun-yeong O
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 36
  • Giá bán: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15129-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Việc quan trọng nhất của một người lãnh đạo là tìm ra được điểm mạnh của mình. Thay vì nghĩ "Mình không biết vẽ", hãy thử thay đổi suy nghĩ thành "Mình biết cách vẽ khác với mọi người". Điểm yếu lớn nhất biết đâu đấy cũng có thể chính là điểm mạnh tuyệt vời nhất của bạn. Nào, hãy thử làm như Min trong câu chuyện này, chấp nhận thử thách và biến điểm yếu của bạn thành điểm mạnh nhé.