SÁCH MỚI

NHẬP MÔN TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG, CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN, TOÀN CHÂN TRIẾT LUẬN, THANH DẠ VĂN CHUNG

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 848
  • Giá bán: 430,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15090-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Là tác phẩm tổng hợp 6 tác phẩm biên khảo về Đạo học và triết học phương Đông của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Vấn đề chính yếu tác giả đề cập trong tác phẩm là sự chuyên khảo về học thuật Lão Tử, Trang Tử và Kinh Dịch có so sánh và đối chiếu với văn minh Lượng của Tây phương và cái học Nhị nguyên của Nho học.