SÁCH MỚI

LÃO TỬ TINH HOA, LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 456
  • Giá bán: 300,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15026-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách trình bày những tinh hoa của học thuyết Vô Vi của Lão Tử, dịch và bình chú tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử, giúp người đọc lĩnh hội Đạo Đức kinh một cách có hệ thống những tinh hoa ẩn chứa trong nền học thuật lớn của triết học cổ Trung Hoa.