SÁCH MỚI

TRANG TỬ TINH HOA, TRANG TỬ NAM HOA KINH

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 542
  • Giá bán: 330,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15027-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách trình bày những tinh hoa cơ bản nhất trong học thuyết Trang Tử, dịch và bình chú tác phẩm Nam Hoa kinh của Trang Tử, Sách giúp trang bị hành trang bước đầu cho những người muốn đi sâu vào học thuật Lão Trang.