HORRIBLE SCIENCE - CƠ THỂ CHÚNG TA MỘT THẾ GIỚI KỲ THÚ

  • Tác giả: Nick Arnold
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 160
  • Giá bán: 37,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14401-9
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong cuốn sách này, bạn sẽ được hô biến thành cục kẹo dẻo để chu du trong mạng tiêu hoá, được cưỡi trên lưng một chú hồng cầu tham gia lưu thông trên mạng tuần hoàn và được cùng cơ thể chiến đầu với bọn vi trùng, lũ virút. Rất nhiều kiến thức về cơ thể mà bạn học ở môn sinh vật trong trường được kể lại bằng các câu chuyện vô cùng hấp dẫn!