SÁCH MỚI

DỊCH HỌC TINH HOA, CHU DỊCH HUYỀN GIẢI

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 460
  • Giá bán: 300,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15025-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách trình bày những tinh hoa căn bản nhất của bộ kinh Chu Dịch, giúp cho những người mới học kinh Dịch, những người muốn tìm hiểu kinh Dịch có một sự hiểu biết cơ bản để đi sâu vào sự học hỏi và nghiên cứu kinh Dịch.