SÁCH MỚI

LÃO TỬ - ĐẠO ĐỨC KINH GIẢI LUẬN

  • Tác giả: Lý Minh Tuấn
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 406
  • Giá bán: 190,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14638-9
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách luận giải toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử với cách trình bày giản dị, cô đọng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp, giúp các giới tiếp cận Đạo Đức Kinh một cách dễ dàng.