DẠY CON DÙNG TIỀN

  • Tác giả: ADAM KHOO & KEON CHEE
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 184
  • Giá bán: 75,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14153-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách dành cho các bậc phụ huynh muốn hướng dẫn cho con em mình về giá trị của đồng tiền, những quan niệm về cách chi tiêu và làm ra tiền, đồng thời bảo đảm và phát huy được những giá trị gia đình, thông qua kinh nghiệm sống và những câu chuyện thực tế của tác giả.