ĐẢO: tập truyện ngắn

  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 148
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14111-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Những truyện ngắn, không thể ngắn hơn. Có thể nói đó là những bài thơ viết bằng văn xuôi về số phận của những con người luôn tranh đấu trong tuyệt vọng để được nhìn thấy.

    Những truyện ngắn cho thấy dường như  Nguyễn Ngọc Tư  đang ra khỏi hiện thực của những cánh đồng để tìm đến vùng hỗn mang tâm trí con người. Truyện có tranh minh họa của Trần Ngọc Sinh.